SZKOLENIA2017-07-30T09:37:54+00:00

Szkolenia

DLA NAUCZYCIELI, RAD PEDAGOGICZNYCH I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH…

OFERTA SZKOLENIOWA  

 1. SZKOLENIE: “AUTYZM”
  ZAGADNIENIA:

  • OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OSÓB Z AUTYZMEM
  • PRZYCZYNY AUTYZMU
  • METODY PRACY I PRZYGOTOWANIE DO PRACY Z DZIECKIEM
  • SFERY ROZWIJANE W TERAPII
  • KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI METODĄ KAIZEN
  • PODPOWIEDZI, WZMOCNIENIA- RODZAJE
 2. SZKOLENIE: “ROZWÓJ OSOBISTY”
  ZAGADNIENIA:

  • ZASOBY W NAS
  • SPOSOBY NA STRES
  • TECHNIKI RELAKSACYJNE wg. JACOBSENA
  • SAMOŚWIADOMOŚĆ
  • TECHNIKA LUSTRA
  • TECHNIKA NIEDOKOŃCZONYCH ZDAŃ
  • SAMOAKCEPTACJA – JAK POLUBIĆ SIEBIE
 3. SZKOLENIE: “NADPOBUDLIWOŚĆ CZY ADHD?”
  ZAGADNIENIA:

  • ROZPOZNANIE I KLASYCZNE OBJAWY
  • CZYNNIKI POZAGENETYCZNE ORAZ NIEPRAWIDŁOWE DIAGNOZOWANIE ADHD U DZIECI
  • PRACA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM W SZKOLE I W DOMU
  • KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI
 4. SZKOLENIE: “DECYZJE – JAK WPŁYWAJĄ NA NASZE  ŻYCIE”
  ZAGADNIENIA:

  • CELE ŻYCIOWE
  • ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE
  • WZORCE I PRZEKONANIA, KTÓRE HAMUJĄ PRZED PODEJMOWANIEM DECYZJI
  • NAJWAŻNIEJSZA LEKCJA W ŻYCIU – ODNAJDYWANIE SIEBIE
 5. SZKOLENIE: “SYSTEMY PRZEKONAŃ – SIŁA TWORZENIA I NISZCZENIA”
  ZAGADNIENIA:

  • CZYM SĄ PRZEKONANIA I OD KOGO JE MAMY
  • JAK ZMIENIĆ PRZEKONANIA, KTÓRE NAS OGRANICZAJĄ
  • NASZE WYBORY NIE SĄ TAK OCZYWISTE, BO NIE SĄ NASZE
  • CZAS NA ZMIANĘ – METODA KAIZEN
  • PROJEKCJA I PRZENIESIENIE
 6. SZKOLENIE: “MOTYWACJA WŁASNA I INNYCH, DROGĄ DO ZWYCIĘSTWA”
  ZAGADNIENIA:

  • MOTYWOWANIE PRZEZ ZACHĘTĘ
  • PRAWA MOTYWACJI
  • CZYNNIKI POZBAWIAJĄCE MOTYWACJI
  • WYZNACZANIE CELÓW
  • KIEROWANIE MOTYWACYJNE
 7. SZKOLENIE: “BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI”
  ZAGADNIENIA:

  • JAK PRACUJE NASZ UMYSŁ
  • JAK Z NIEGO KORZYSTAĆ
  • NASZA PODŚWIADOMOŚĆ – JAK SIĘ Z NIĄ ZAPRZYJAŹNIĆ
  • FILARY POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI wg BRANDENA
  • NAWYKI SKUTECZNEGO DZIAŁANIA wg COVEYA
  • TECHNIKI RELAKSACYJNE
 8. SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I RAD PEDAGOGICZNYCH – NOWOŚĆ  !!!
  • WEDŁUG POTRZEB KADRY
  • ORGANIZOWANE NA MIEJSCU JAK RÓWNIEŻ W CZASIE WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH

Mówisz mi a ja zapominam; uczysz mnie a ja ZAPAMIĘTUJĘ; angażujesz mnie a ja się UCZĘ

Benjamin Franklin